Protectia datelor cu caracter personal


Informare date cu caracter personal pentru: clienti | salariati și personal contractuant | general


PINK FOX STUDIO SRL („PinkFox Studio”) este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 0019923/22.05.2018 .

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, PinkFox Studio are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe http://pinkfox.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor si comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comanda declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale sa fie incluse în baza de date a Trind Romania, înregistrata în registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 0019923/22.05.2018, și va dați acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de către PinkFox Studio, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către PinkFox Studio, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistica, de urmărire și monitorizare a vânzărilor si comportamentul consumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către PinkFox Studio atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate.

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, reptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. personale si de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa PINK FOX STUDIO SRL, Bulevardul Mircea Voda, numar 40m bloc M11, scara 2, etaj 6, apartament 60, sector 3, București, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

– o data pe an, să vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

– să interviți asupra datelor transmise;

– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;

– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Astfel, http://pinkfox.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

PinkFox Studio NU promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul http://pinkfox.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, PinkFox Studio poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se afla în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a produselor si serviciilor noastre, asigurători.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Politie, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.