Termeni și condiții


Părțile contractante

Prezentul document reprezentând Termenii și Condițiile de Utilizare, este Contractul de Furnizare Servicii de găzduire pe servere virtuale, denumit în continuare TCU.
Prezentul TCU este incheiat intre dumneavoastră (numit in continuare “dvs”, “al dvs.” sau “beneficiar”) în calitate de Beneficiar și PINK FOX STUDIO SRL. (numit în continuare “nostru“, “al nostru“, “MasterHost” sau “furnizor“) în calitate de furnizor de servicii de găzduire (găzduire de tip shared). Folosirea serviciilor noastre constituie subiectul prezentului contract (TCU).
S-a încheiat prezenta Anexă, ale cărui prevederi și clauze, convenite în virtutea dreptului libertății contractuale, au fost stabilite prin acordul nostru comun și cu respectarea legii. Prezenta Anexă (TCU) servește ca bază legală pentru toate serviciile de hosting furnizate de MasterHost.

MasterHost își rezervă dreptul de a modifica, schimba, înlătura sau adăuga termeni și condiții prezentului TCU, incluzând, dar nelimitându-se la acestea: termeni, amenzi/taxe aplicabile, politici de funcționare, utilizare / comportament a clienților în raport cu imaginea, angajații MasterHost. MasterHost poate beneficia de acest drept , dar cu notificarea împrealabilă a clientului. Indiferent de comunicările/înștiințările anterioare, utilizarea continuă a serviciilor reprezintă acordul Dvs. asupra acestor modificări.

 

Obiectul ANEXEI

Obiectul anexei îl constituie furnizarea de către MasterHost a următoarelor servicii:

 • Găzduirea site-ului sau a site-urilor web contractate.
 • Asistenta tehnică online și/sau telefonică în cazuri excepționale pentru utilizarea serviciilor de găzduire a site-urilor web.

 

Valoarea serviciilor și termenii de plată

MasterHost va emite facturi proforme pe baza cărora va trebui să achitați contravaloarea Serviciului contractat. Frecvența de facturare o veți alege dumneavoastră, inițial prin intermediul formularului de comanda, iar apoi printr-o solicitare adresată departamentului Plăți în scris prin transmiterea prin e-mail la adresa client@masterhost.ro.

Plata efectuată valabil nu are caracter returnabil, nici în cazul în care renunțați anticipat la serviciile de găzduire decât în primele 30 de zile de valabilitate a contractului. Prețurile promovate de MasterHost sunt exprimate în EURO (exclusiv TVA), iar conversia valutară se realizează în ziua emiterii facturii proforme. Cursul de schimb este fix. Rata de schimb este afișată pe factura proformă.

În caz de neplată MasterHost are dreptul de a întrerupe furnizarea serviciului fără nici o notificare prealabilă. Prin întreruperea serviciului se înțelege SUSPENDAREA sau STERGEREA definitivă a contului de pe serverele MasterHost. Decizia asupra formei de întrerupere a serviciului aparține în exclusivitate furnizorului. Prin neplata serviciilor furnizate beneficiarul renunță în mod expres la alte drepturi și protecție legală.

Trecerea la un abonament superior sau inferior se poate face în orice moment, conform posibilității tehnice a furnizorului la acel moment și conform regulilor stabilite prin prezentul TCU sau afișate public în secțiunea Întrebări Frecvente.

Activarea serviciilor de găzduire, se face în maxim 15 minute de la confirmarea plății de către banca furnizorului. MasterHost poate schimba oricând tarifele pentru serviciul de găzduire, sau bazele pe care se determină orice taxă sau poate institui orice nouă taxă. În caz de reînnoire prețurile pot fi schimbate fără nici o notificare prealabilă.

Perioada contractuală începe din data în care serviciul dumneavoastră a fost activat, și rămâne valabilă pentru perioada selectată de dumneavoastră în formularul de comandă. În cazul în care doriți să renunțați la Serviciul furnizat de MasterHost trebuie să anunțați MasterHost (Departamentul Plăți) la adresa de e-mail facturare@masterhost.ro.

 

Renunțarea la serviciile contractate

MasterHost poate înceta furnizarea serviciului contractat de către beneficiar, imediat, irevocabil și fără notificare prealabilă, dacă:

 • Dvs. nu ați respectat, ați violat sau ați tratat necorespunzător prezentul regulament, incluzând orice alt regulament MasterHost sau nu ați respectat legea română aplicabilă.
 • Dvs. ați furnizat la înregistrare informații false.
 • Dvs. nu ați respectat condițiile referitoare la acuratețea, claritatea și validitatea datelor de înregistrare.
 • Dvs. nu ați răspuns comunicărilor trimise pe adresa de email declarată la înregistrare.
 • Dvs. sunteți angajat în activități ilegale, frauduloase sau orice tip de activități – vânzarea de produse sau servicii care intră în incidenta legii.
 • Dvs., un reprezentant/angajat al dumneavoastră, un partener (persoană juridică sau persoană fizică) sau un reprezentant/angajat al unui partener sunteți/este implicat în nume personal sau ca reprezentant legal în activități care să prejudicieze drepturile sau reputația MasterHost.
 • Dvs. nu ați achitat valoarea serviciului contractat.

Orice încetare a serviciilor oferite de MasterHost are efecte imediate. MasterHost poate opțional să notifice clientul asupra încetării furnizării serviciilor.

Adițional termenilor menționați mai sus orice parte a acestei convenții poate denunța prezentul TCU dacă:

 • Orice parte nu respectă termenii și condițiile prezentului regulament și nu depune toate diligențele necesare pentru a remedia situația apărută în timp de 30 de zile de la primirea preavizului de la cealaltă parte, exceptând cazul nerespectării obligației de plată, și neonorarea obligației timp de 5 zile calendaristice din momentul înștiințării primite de la MasterHost.
 • Cealaltă parte este declarată în stare de faliment și s-a pornit acțiunea de lichidare judiciară.
 • Cealaltă parte este declarată în stare de faliment și s-a pornit acțiunea de lichidare judiciară dacă procedura nu e retrasă timp de 60 de zile de la începere.

În cazul în care o autoritate statală aduce argumente solide care încriminează prezentul TCU și serviciul, aducând prejudicii ordinii de drept MasterHost poate suspenda serviciul fără alte obligații aferente.

În cazul în care MasterHost suspendă doar o parte a Serviciului Dvs., ca urmare a nerespectării TCU, aceasta nu suspendă obligația Dvs. de a plăti taxele în întregime. În cazul în care MasterHost suspendă întregul Serviciu sunteți obligat la plata taxelor aferente utilizării serviciului până la data menționată în acordul de înregistrare, taxe aplicabile și în cazul suspendării înainte de termen. În cazul în care MasterHost suspendă întregul serviciu pe motiv de neplată a serviciilor de găzduire, pentru reactivarea serviciul sunteți obligat, la plata facturii sau după caz a facturilor restante.

Renunțați în mod expres la alte drepturi și protecție legală și condiții care ar putea fi în conflict cu termenii prevăzuți în TCU.

Proprietatea informațiilor din cont de găzduire

Accesul la contul de găzduire pe serverele MasterHost se face prin intermediul unui nume de utilizator și o parolă transmise de către MasterHost în momentul activării contului de găzduire. Sunteți de acord să păstrați această parolă confidențială.

Sunteți responsabil de menținerea securității contului Dvs. și sunteți răspunzător pe deplin de toate activitățile ce se desfășoară în contul Dvs. și orice acțiuni efectuate în legătură cu numele domeniului Dvs. inclusiv cu cele efectuate de user-ii adreselor de email de pe domeniul Dvs. sau de acțiunile partenerilor (reprezentați legali sau angajații acestora) angajați în realizarea/întreținerea și sau promovarea site-ului Dvs.

Sunteți de acord să anunțați MasterHost de orice acces neautorizat sau alte breșe de securitate. MasterHost nu își asumă responsabilitatea pentru orice pierdere sau pagubă care ține de posibilitatea Dvs. de a o remedia. Luați cunoștință și sunteți de acord că sub nici o formă MasterHost nu este răspunzător, în niciun mod, pentru acțiunile sau omisiunile dvs. sau ale utilizatorilor resurselor contului de găzduire, cărora dvs. le dați acces, nici chiar în cazul pagubelor produse în orice fel de aceștia datorită unor acțiuni sau omisiuni. În cazul în care vor trebui plătite unele sume de bani cu titlu de despăgubiri sau amenzi și nu numai, dvs. veți fi obligat să plătiți aceste sume de bani, și nu MasterHost.

Dvs. sau partenerii sau reprezentații partenerilor cărora le-ați permis accesul la contul de găzduire nu pot utiliza rețeaua MasterHost pentru a încerca să evite autentificarea sau să păcălească securitatea oricărui server, rețea sau a altui cont. Aceasta include, dar nu se limitează numai la: accesarea datelor care nu sunt destinate clientului, logarea la un server sau la un cont pentru care clientul nu are accesul autorizat, spargerea parolelor, verificarea securității altor rețele căutând slăbiciunile sau încălcarea altor politici de securitate ale organizației.

Dvs., partenerii sau reprezentanții partenerilor cărora le-ați permis accesul la contul de găzduire, nu au dreptul de a încerca să împiedice sau să oprească serviciul oricărui utilizator, server sau rețea. Aceasta include, dar nu se limitează la atacuri de tipul denial of service, mail bombing sau alte încercări deliberate de a bloca un server sau o rețea. MasterHost va coopera cu autoritățile care investighează încălcarea securității sistemelor sau rețelelor altor site-uri, inclusiv cu autoritățile care investighează fapte penale. Utilizatorii care încalcă securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi trași la răspundere prin procese civile sau penale.

 

Utilizarea serviciului

Toate serviciile oferite de MasterHost pot fi utilizate doar în scopuri legale. Sunt interzise transmiterea, stocarea sau prezentarea de informații, date sau materiale care încalcă legile românești și internaționale. Printre acestea putem enumera, dar nu ne limitam numai la: materiale copiate fără permisiunea proprietarilor, materiale care proferează amenințări sau cu caracter obscen, materiale numai pentru adulți, materiale protejate de secrete comerciale sau cu un alt statut.

Clientul este de acord să nu ceară despăgubiri și să nu tragă la răspundere MasterHost pentru nicio pretenție rezultată din utilizarea serviciului care prejudiciază clientul sau o terță parte.

Nota: Pornografia cu copii este interzisă pe serverele noastre. Această interdicție este valabilă și pentru toate site-urile care promovează activități ilegale sau conțin materiale care pot aduce prejudicii serverelor noastre sau oricăror altor servere de pe Internet. Link-urile către astfel de materiale sunt de asemenea interzise.

MasterHost este singura autoritate în măsură să hotărască ce materiale constituie o încălcare a acestei prevederi. Clientul trebuie de asemenea să ia notă că distribuirea și/sau transmiterea de mesaje sau materiale obscene, indecente sau care încalcă legile bunei cuviințe și ale decenței pot fi pedepsite de legile în vigoare.

Câteva exemple de materiale sau link-uri care NU sunt acceptabile:

 • Software piratat.
 • Programe sau arhive pentru hackeri.
 • Site-uri de Warez.
 • Proxy, si platforme proxy.
 • Pornografie, și materiale pentru adulți.
 • Software pentru trimiterea de email-uri nedorite (SPAM).
 • Download mp3, filme pentru care Dvs. nu aveți acordul proprietarului drepturilor de autor.

În acest moment nu permitem:

 • Rularea de software pentru IRC gen eggdrop sau BitchX.
 • Chat Room-uri proprii fiecărui client.
 • Programe care rulează încontinuu în background.

Adițional, nu aveți voie să postați, trimiteți sau să retransmiteți sau să stocați materiale cu ajutorul contului de găzduire pe care MasterHost consideră că:

 • Violează o lege sau un regulament local sau străin.
 • Este amenințător, obscen, indecent, defăimător sau poate afecta un individ, grup sau entitate.
 • Violează dreptul oricărei persoane, inclusiv drepturile protejate de copyright, secretul comercial, invenții sau alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și instalarea sau distribuirea de software „pirat” sau alte produse care nu au licență potrivită pentru utilizare, aceste exemple nu sunt limitative și se referă inclusiv la linkuri care trimit către asemenea servere.

Sunteți de acord să NU:

 • Upload-ați, postați, transmiteți sau să faceți disponibil (referire) prin alt mod conținut conținut care este ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, vulgar, obscen, calomnios, care încalcă intimitatea altora, cu caracter pentru adulți, rasial, etnic sau în alt mod condamnabil.
 • Prejudiciați minorii în orice fel.
 • Asumați identitatea altei persoane fizice sau juridice, chiar și a unui oficial MasterHost, conducător de forum, ghid sau gazdă, sau să declarați în al mod legătura dvs. cu o persoana fizică sau juridică.
 • Falsificați header-ele sau să manipulați în alt mod elementele de identificare pentru mascarea originii conținutului transmis prin intermediul serverelor MasterHost.
 • Upload-ați, publicați sau transmiteți conținut pe care nu aveți dreptul să îl comunicați sub incidența legii sau a unor obligații contractuale (de exemplu, informații interne, drept de proprietate, confidențialitate învățate și discutate ca parte a unui contract de muncă sau sub angajament de confidențialitate).
 • Upload-ați, postați sau transmiteți în alt mod conținut care încalcă patentele (brevetele), mărcile înregistrate, secretele de marcă, drepturile de autor, drepturile la intimitate sau publicitate, sau alte drepturi de proprietate ale oricărei părți.
 • Upload-ați, postați sau transmiteți emailuri comerciale nesolicitate, denumite „spam”. Aceasta include marketingul neloial, publicitatea sau alte activități legate de „spam”, cum ar fi:
  • Trimiterea de email-uri în masă către recipienți care nu au solicitat email sau să trimiteți cu adresa de răspuns falsă;
  • Promovarea unui site prin linkuri, titluri, descrieri neadecvate, sau
  • Promovarea site-ul prin postarea repetată de texte identice în forumurile publice.
 • Upload-ați, postați sau transmiteți în alt mod materiale care conțin viruși sau alte coduri, fișiere sau programe realizate pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționarea oricărei componente software sau hardware a serverelor MasterHost sau ale unei terțe părți.
 • Conturbați sau să întrerupeți Serviciul sau serverele sau rețelele legate de Serviciu, sau să încălcați cerințele, procedurile, politicile sau regulamentele legate despre Serviciu.
 • Încălcați intenționat sau nu orice lege locală, statală, națională, sau internațională în vigoare sau politicile ICANN.
 • Furnizați suport material sau resurse (sau să ascundeți sau să deghizați natura, locația, sursa sau proprietatea suportului material sau a resurselor) oricărei organizații.
 • Urmăriți sau hărțuiți în alt mod pe cineva.
 • Interveniți sau să întrerupeți serviciul sau serverele sau rețelele conectate la Serviciu, sau să nu respectați orice cerințe, proceduri, politici sau regulamente a rețelelor conectate la rețeaua MasterHost.
 • Colectați, transmiteți sau să stocați date personale sau financiare despre orice individ sau entitate.
 • Promovați sau să furnizați informații de pregătire despre activități ilegale, să promovați violența fizică și jignirile împotriva unui individ sau grup, sau să promovați orice act de cruzime față de animale. Aceasta include dar nu numai, furnizarea de instrucțiuni privitoare la realizarea bombelor, grenadelor și altor arme, și crearea de site-uri Crush.

Sunteți de acord să nu implicați MasterHost, în orice cereri sau plângeri rezultând din Serviciu care vă cauzează pagube dumneavoastră sau altei părți. MasterHost își rezervă dreptul să vă investigheze pe dvs., afacerea dvs. și/sau personalul dvs., site-ul dvs. și materialele conținute de site în orice moment. Aceste investigații vor fi făcute doar în beneficiul MasterHost și nu pentru beneficiul dvs. sau unei terțe părți. Dacă investigația relevă orice informație, acțiune sau omisiune care în opinia MasterHost constituie o violare a legilor sau a regulamentelor naționale sau internaționale sau a politicilor MasterHost, MasterHost va putea închide imediat site-ul dvs. și va notifica această acțiune prin email la adresa furnizată în formularul de comanda sau contract.

Sunteți de acord să renunțați la dreptul de acțiune sau orice revendicare pe care le-ați putea avea împotriva MasterHost pentru asemenea acțiuni.

 

Politica de trimitere a email-urilor

Trimiterea masivă de email-uri determină consumarea masivă a resurselor unui server, acesta având un impact negativ asupra calității serviciilor recepționate de clienți.

SPAM-ul este total interzis
Prin SPAM înțelegem trimiterea de mesaje email bulk și/sau comerciale nesolicitate folosind serviciile MasterHost sau ale altui furnizor de servicii cu referire la MasterHost sau la orice site găzduit de MasterHost. Identificarea unui cont care face SPAM atrage automat ștergerea lui fără posibilitatea de recuperare a datelor.

Suport, garanții si domenii web

MasterHost își rezervă dreptul să stabilească limite sau să extindă orice fel de suport oferit pentru serviciul contractat, și orele la care este disponibil.

Sunteți de acord să oferiți garanții pentru MasterHost și partenerilor săi că nu veți avea pretenții sau cereri, incluzând taxele mandatarilor cerute de a o treia parte datorate apariției acesteia în conținutul site-ului dvs., folosirii de către dvs. a Serviciului, relației dvs. cu Serviciul, încălcării TCU de către dvs sau încălcării oricăror altor drepturi ale altei părți, incluzând, dar nelimitându-se la utilizarea de către dvs. a conținutului, mărci înregistrate, nume comerciale, materiale cu drept de autor sau patentate sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

MasterHost își rezervă dreptul ca pe cheltuiala sa să-și asume apărarea și controlul a oricărei garanții din partea dvs., dar făcând acest lucru nu vă scutește de obligație de garanție din partea dvs. Ați luat la cunoștință ca MasterHost poate stabili practici și limitări generale ale folosirii Serviciului.

MasterHost își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe temporar sau permanent Serviciul (sau orice componența a acestuia) cu sau fără preaviz, în orice moment. Sunteți de acord că MasterHost nu este răspunzător dvs. sau unei alte părți de orice modificări, suspendări sau întreruperi ale Serviciului.

Domeniile web se înregistrează doar după confirmarea plății conform facturii proforme emise prin formularul de comandă. Dacă între data depunerii comenzii și data confirmării plății numele de domeniu care se dorește a fi achiziționat este înregistrat de către un terț beneficiar, clientul are posibilitate de a solicita returnarea sumei achitate sau păstrarea ei în contul de client pentru plăți ulterioare.

FreeTransfer. Transferul gratuit de la un alt furnizor

Transferul datelor de la un alt furnizor la MasterHost este gratuit. Asigurăm migrarea gratuită a datelor în condițiile în care la vechiul furnizor există interfață cPanel/WHM cu aplicația backup nativă cPanel activă (Backup Automat). În condițiile în care la vechiul furnizor clientul beneficiază de interfață cPanel/WHM dar nu are aplicația backup nativ cPanel activă sau nu beneficiază de interfață cPanel/WHM (Backup Manual), acesta poate fi supus unor taxe de transfer.

Atâta timp cât contractele deschise la MasterHost sunt păstrate active, vom depune toate eforturile ca cele două tipuri de transfer FreeTransfer să fie gratuite.

În măsura în care clientul, solicită returnarea sumei achitate pentru abonament conform garanției de 30 de zile, acestea se vor returna după cum urmează:

– Pentru FreeTransfer cu backup activ cPanel (Backup automat), suma se returnează integral fără costuri suplimentare.

– Pentru FreeTransfer fără backup activ cPanel sau fără interfață cPanel (Backup Manual), suma se returnează integral după achitarea unei taxe de transfer de 150 euro/site (exclusive TVA).

Prin intermediul FreeTransfer cu backup cPanel (Backup Automat) asigurăm transferul integral al datelor de la vechiul furnizor, inclusiv email-uri, setări etc.

Prin intermediul FreeTransfer fără backup cPanel (Backup Manual) asigurăm transferul fișierelor și bazelor de date. Clientul va trebui să refacă setările pentru FPT/Conturi de email. Vom depune toate diligențele necesare pentru a transfera și conținutul adreselor de email dacă la vechiul furnizor există interfață cPanel/WHM. Pentru domeniile găzduite pe servere ce nu beneficiază de cPanel/WHM nu putem face transferul conținutului adreselor de e-mail.

Transferul datelor se va face într-un interval de 24 până la maxim 72 de ore din momentul solicitării. Acest timp variază în funcție de numărul de solicitări active în acel moment, respectiv complexitatea transferului.

Sunteți de acord să ne oferiți datele de acces de la vechiul furnizor, astfel încât noi să putem crea o copie backup, să transferăm site-ul și să facem modificările necesare astfel încât site-ul dumneavoastră să funcționeze de pe serverele noastre.

Volumul datelor transferate trebuie să fie mai mic decât resursele alocate abonamentului contractat la MasterHost. Transferul numelor de domenii de la un alt registrar și instalarea unui certificat SSL nu este inclus în serviciul de FreeTransfer.

MasterHost își rezervă dreptul de a refuza transferul site-ului sau site-urilor dumneavoastră, dacă acesta/acestea necesită configurări ce nu sunt compatibile cu serverele noastre.

Declinarea responsabilității

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ:

UTILIZAREA SERVICIULUI SE FACE PE RISCUL DVS. SERVICIUL ESTE FURNIZAT PE BAZA: AȘA ESTE. MasterHost NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA ȘI NU ACORDĂ GARANȚII DE NICI UN FEL, NICI ÎN MOD EXPLICIT NICI IMPLICIT, INCLUZÂND, DAR NELIMITÂNDU-SE LA GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE OBISNUITE, LA POTRIVIREA PENTRU UN SCOP ANUME. ORICE MATERIAL DOWNLOADAT SAU ÎN ALT MOD OBȚINUT PRIN FOLOSIREA SERVICIULUI SE REALIZEAZĂ LA DISCREȚIA ȘI RISCUL DVS ȘI SUNTEȚI SINGURUL RESPONSABIL PT ORICE STRICĂCIUNE A COMPUTERULUI DVS SAU PIERDEREA DE DATE REZULTATĂ ÎN URMA DOWLOADĂRII UNOR MATERIALE. MECANISMELE DE SECURITATE ÎNCORPORATE ÎN SOFTWARE(SISTEM) CUNOSC LIMITĂRI EFECTIVE/INERENTE, DVS AVÂND RESPONSABILITATEA DE A IDENTIFICA EXACT NECESITĂȚILE DVS. MasterHost PRIN PREZENTUL ACORD SAU ALȚI TERMENI FURNIZAȚI NU GARANTEAZĂ CĂ:

 • SERVICIUL SE POTRIVEȘTE EXACT CERINȚELOR DVS.
 • SERVICIUL VA FUNCȚIONA NEÎNTRERUPT, ÎN SIGURANȚĂ ȘI FĂRĂ ERORI.
 • REZULTATELE OBȚINUTE PRIN FOLOSIREA SERVICIULUI VOR FI FĂRĂ GREȘEALĂ ȘI DE ÎNCREDERE.
 • CALITATEA PRODUSELOR, SERVICIILOR, INFORMAȚIILOR SAU ALTOR MATERIALE CUMPĂRATE SAU OBȚINUTE DE DVS PRIN SERVICIU VOR ÎNDEPLINI ASTEPTĂRILE DVS.
 • ORICE EROARE A SOFTWARE-ULUI VA FI CORECTATĂ.

NICIUN SFAT SAU INFORMAȚIE, ORALĂ SAU SCRISĂ, OBȚINUTĂ PRIN SAU DE LA SERVICIU NU CREEAZĂ ORICE ALTE GARANȚII NEPRECIZATE ÎN ACTUALUL ACORD. MasterHost NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU NERESPETAREA TERMENELOR LIMITĂ, PENTRU ȘTERGEREA, NEFURNIZAREA SAU STOCAREA ERONATĂ A ORICĂREI FORME DE COMUNICARE SAU ORICĂROR SETĂRI PERSONALIZATE UTILIZATE DE DVS.

MasterHost VA FACE EFORTURI ÎNSEMNATE PENTRU A INTREȚINE SERVICIUL, TOTUȘI, MasterHost NU RĂSPUNDE PT STRICĂCIUNI, PIERDERI DE DATE, DETALII DE CLIENT SAU DETALII DE VÂNZĂTOR, VENIT SAU ALTE PAGUBE PRODUSE AFACERILOR DATORATE ÎNTÂRZIERILOR, TRANSMITEREA GREȘITĂ SAU NETRANSMITEREA INFORMAȚIILOR, DATORATE RESTRICȚIEI SAU ÎNTRERUPERII ACCESULUI, BUG-URILOR SAU ALTOR ERORI, FOLOSIRII NEAUTORIZATE DATORATE ÎMPĂRȚIRII ACCESULUI LA SERVICIU, SAU ALTOR INTERACȚIUNI CU SERVICIUL.

SUNTEȚI RESPONSABIL DE ÎNTREȚINEREA ȘI SALVAREA DE SIGURANȚĂ (BACK-UP) DATELOR DVS ȘI DE ORICE INFORMAȚIE STOCATĂ PRIN SERVICIU.

 

Limitarea obligațiilor

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ MasterHost, ASOCIAȚII SĂI SAU ALȚI PARTENERI, DIRECTORII , ACȚIONARII SAU ANGAJAȚII MasterHost NU AU OBLIGAȚII PENTRU ORICE PAGUBĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, SPECIALĂ, EXEMPLARĂ, INCLUSIV, DAR NELIMITÂNDU-SE NUMAI LA PAGUBE DE PIERDERE DE CÂȘTIGURI VIITOARE, BUNĂCREDINȚA, FOLOSIRE, DATE SAU ALTE BUNURI INTANGIBILE (CHIAR DACĂ AȚI AVERTIZAT MasterHost DE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA PIERDERI), REZULTÂND DIN: FOLOSIREA SAU IMPOSIBILITATEA FOLOSIRII SERVICIULUI, ERORI, DEFECTE, OMISIUNI ÎNTÂRZIERI ÎN OPERAȚII SAU TRANSMISII SAU ORICE ALTĂ NEREGULĂ A BUNULUI MERS AL SERVICULUI SAU A SOFTWARE-ULUI. COSTUL PROCURĂRII DE BUNURI SAU SERVICII PENTRU ÎNLOCUIREA CELOR CUMPĂRATE SAU OBȚINUTE PRIN MESAJE SAU TRANZACȚIILOR REALIZATE PRIN SERVICIU, ACCES NEAUTORIZAT SAU ALTERAREA TRANSMISIILOR DVS ȘI DATELOR, DECLARAȚIILOR ȘI COMPORTAMENTULUI UNEI ALTE PĂRȚI FAȚĂ DE SERVICIU. ORICE BUN SAU SERVICIU OFERIT SAU VÂNDUT PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI. ORICE ALTĂ SITUAȚIE REFERITOARE LA SERVICIU SAU LA SOFTWARE.

 

Legea aplicabilă și forța majoră

Legea aplicabilă TCU și relația dintre dvs. și MasterHost vor fi sub incidența legilor Statului Român.

Cu excepția obligației de a efectua plăți, niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru orice eșec sau întârziere în acțiunile sale reglementate de acest TCU dacă acestea se datorează unei cauze pe care nu o poate controla cum ar fi: (dar nelimitându-se la acestea) acte de război, acte guvernamentale, întreruperea Internetului (care să nu rezulte din acțiunile sau inacțiunile lui MasterHost), fenomene naturale, cutremure, embargouri, sabotaj, conflicte de muncă. Aceste cauze de forță majoră:

 • Trebuie notificate celeilalte părți prompt.
 • Partea aflată în caz de forță majoră trebuie să utilizeze eforturi comerciale rezonabile ca să corecteze prompt orice disfuncționalitate sau întârziere.

Dacă MasterHost nu este în stare să poată oferi Serviciul pentru o perioada de 30 de zile consecutive din cauza unui eveniment de forță majoră continuu, dvs. veți putea rezilia Serviciul, dar MasterHost nu va avea nicio obligație în legătură cu aceasta.

Relația dintre părți

Acest acord nu va stabili nicio relație de parteneriat, asociațiune în participațiune, relații de muncă, franciză sau agenție între MasterHost și dvs. Nici MasterHost, nici dvs. nu veți avea puterea de a lega cealaltă parte sau să creeze obligații pentru cealaltă parte fără a avea un consimțământ prealabil de la aceasta, în scris, cu excepția celor precizate expres în acest acord.

MasterHost și dvs. sunteți de acord ca, exceptând cele precizate expres în acest acord, nu vor exista terți beneficiari ai acestui acord, cum ar fi companiile de asigurări pentru orice parte sau utilizatorii dvs., fără ca acest exemplu să fie limitativ.

Clauze finale

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu decurgând din sau în legătura cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, daca nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, se va soluționa prin arbitrajul Comisiei de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Hunedoara, în conformitate cu Regulile sale de procedură arbitrală.

Acest TCU constituie un acord dintre MasterHost și dvs. și vă guvernează utilizarea serviciilor, constituind contractul de prestări servicii încheiat între dvs. și MasterHost. Puteți de asemenea să vă aflați sub autoritatea altor termeni adiționali sau condiții de utilizare ce se aplică în momentul în care utilizați alte servicii MasterHost, conținut sau software al unui terț.

Dacă orice prevedere a acestor TCU sau altor documente incorporate este dovedită de o instituție competentă ca fiind invalidă, părțile sunt de acord ca această instituție să încerce să ia în considerație intențiile părților așa cum sunt reflectate în prevedere, iar restul prevederilor rămânând în vigoare.

Sunteți de acord că fără a ține seama de altă lege sau statut, orice revendicare sau pricină ce reiese din acești termeni sau sunt legați de utilizarea serviciilor sau a TCU trebuie înaintată în decurs de 1 an după ce această cerere a fost ridicată sau va fi pentru totdeauna clasată. Titlurile secțiunilor în acești termeni sunt doar pentru conveniență și nu au nici un efect legal sau contractual.